Halaman

Memperingati Rasulullah saw

Posted on 18.2.11 by MUHAMMAD 'IMADUDDIN

Rasulullah saw sebagai penghulu kepada semua Rasul serta rasul untuk seluruh generasi akhir zaman ini datang dengan risalah Islam yang menyeluruh sebagai rahmat kepada sekalian alam. Kelahiran baginda saw menggembirakan seluruh alam dan risalah baginda saw membahagiakan semua manusia. Oleh itu, wajarlah kita memperingati kelahiran Baginda saw dengan mengambil Sunnah dan ajarannya sebagai teras serta dasar kehidupan.

Sejarah Sambutan Maulidur Rasul

Ada beberapa riwayat berkenaan permulaan sambutan Maulidur Rasul ini iaitu:-

  • Riwayat Pertama : Selepas Solahuddin al-Ayubi dan tenteranya berjaya merampas Masjid al-Aqsa dari Yahudi dalam peperangan al-Hittin. Disambut sebagai pengisian kemenangan agar tidak lalai dengan kejayaan dan kemenangan.
  • Riwayat Kedua : Ketika persiapan orang Islam menghadapi tentera Tartar (Monggol) di bawah pimpinan Sultan Mahmud Qutuz dan Zahir Bebers di Mesir sehingga berjaya di Ain Jalut dan ramai Tentera Tartar memeluk Islam.

Adapun semata-mata meraikan kelahiran Rasulullah saw, peristiwa ini turut diraikan dan dianjurkan oleh Abu Lahab, iaitu dengan memerdekakan hambanya dan menyembelih korban beberapa ekor untanya untuk menggambarkan kegembiraannya. Tetapi setelah diajak untuk bersama dengan Islam, Abu Lahab menolak bahkan menentang ajaran anak saudaranya sekeras-kerasnya.

Sambutan yang dilakukan adalah sepatutnya mengikut cara yang dilakukan oleh Solahuddin al-Ayubi dengan cara mengisi kemenangan atau melahirkan semangat untuk memperjuangkan dan beramal dengan Islam, bukan seperti cara Abu Lahab yang hanya meraikan kelahiran Nabi saw. Sambutan Maulidur Rasul boleh diadakan tetapi dengan cara yang tidak bercanggah dengan tatacara Islam dan boleh mendatangkan kecintaan kepada Rasulullah saw.

Tugas Kedatangan Rasulullah saw

Firman Allah taala di dalam Surah al-Jumuah ayat 2 :-


Maksudnya:- "Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah) dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

Berdasarkan kepada ayat di atas, Rasulullah saw diutuskan adalah untuk:-

  • Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah swt, iaitu mengajak atau berdakwah kepada Ketaqwaan, beribadat dan taat kepada Allah swt menurut apa yang diserukan oleh Rasul-Nya.
  • Membersihkan mereka, iaitu tazkiyah dan ta'dib. Membersihkan hati manusia dari karat-karat dosa dan maksiat serta mengumpulkan dalam hati mereka dengan akhlak yang mulia.
  • Mengajar manusia itu dengan Kitab, iaitu al-Quran al-Karim dan hikmah, iaitu Sunnah Nabi saw dengan mengutamakan pembangunan dari segi Ruhiyyah, Thaqafah dan Material.

Kecintaan Rasulullah saw Terhadap Umatnya

Firman Allah taala di dalam Surah at-Taubah ayat 128 :-


Maksudnya :- "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaum mu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin."

Dalam ayat di atas, Allah swt menerangkan bahawa kesemua sifat Rasulullah saw itu dengan mengaitkannya dengan orang yang dihadapkan percakapan iaitu kamu. Ini menandakan betapa perihatinnya Rasulullah saw kepada setiap saat kepada umatnya. Oleh itu umat Muhammad saw hendaklah membalas kecintaan kepada Baginda saw lebih dari segalanya.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud :- "Tidak sempurna Iman seseorang kamu sehingga Allah dan Rasul-Nya menjadi terlebih cinta kepadanya dari ibubapanya, anaknya dan semua manusia keseluruhannya."

Sabda Rasulullah saw lagi yang bermaksud :- "Tiga perkara yang akan mendatangkan kemanisan Iman, Apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya..."


Sumber : Ustaz Mohd Azizul Hisham bin Zulkifli


Anda ingin download risalah ini sila klik di butang download yang telah disediakan :-

Mimbar Jumaat