Halaman

Keputusan Syadid

Posted on 30.12.12 by MUHAMMAD 'IMADUDDIN

Keluarga di dalamnya mempunyai ketua, dalam pergaulan ada sahabat dan dalam organisasi ada pemimpin. Semua perkara akan ada berlaku masalah sesama sendiri. Semua masalah ada jalan penyelesaiannya.

Selaku pemimpin memastikan keputasan yang diputuskan selari dengan keadaan semasa. Keputusan yang keras agak membimbangkan lagikan pula dari pandangan masyarakat. Seketika dahulu pernah Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya :-


Ertinya :- “Ahli Syurga itu setiap yang lemah lembut, mudah serta hampir dan ahli neraka itu setiap yang keras serta ‘quba’thara’. Mereka berkata : ‘Apa quba’thara wahai Rasulullah’? Rasulullah menjawab : ‘Orang yang keras terhadap ahlinya, orang yang keras terhadap sahabat, orang yang keras terhadap orang bawahan”. [Riwayat ad-Dailami, as-Syirazi dan as-Sayuthi]

Keputusan yang keras boleh menyebabkan masyarakat tidak boleh menerima akan pembawakan kita. Penyampaian yang lemah lembut orang mudah untuk menerimanya dan hubungan akan menjadi erat.

Kemaafan

Sabar adalah perkara yang mudah diucapkan tetapi cukup susah untuk dilakukan. Setiap manusia itu tidak sempurna dan pernah melakukan kesalahan. Jadilah orang yang dapat mengawal kemarahan serta member kemaafan.


Maksudnya :- “…Dan orang-orang yang menahan kemarahan dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah!) Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik”. [Ali-Imran; 3:134]


Allah memerintahkan supaya Rasul-Nya hanya bersikap tegas kepada musuh-musuh Islam dan bersikap kasih sayang sesama umat Islam. Firman-Nya :-


Maksudnya :- “Nabi Muhammad ialah pesuruh allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir (musuh Islam) dan (sebaliknya) bersikap kasih sayang serta balas kasihan sesama sendiri (umat Islam)”. [Al-Fath; 48:29]


Maksudnya :- “Apabila mereka marah (disebabkab perbuatan yang tidak sepatut terhadap mereka) mereka memaafkannya”. [As-Syura; 42:37]


Maksudnya :- “...Dan mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik, mereka sekalian adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat”. [Ar-Ra’d; 13:22]